مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

عاق والدين چيست و چه عواقبي دارد

/UploadedData/1/Contents/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86(1).jpg

عاق والدين از گناهان كبيره بوده و به معناي اين است كه فرزند پدر و مادر را آزار دهد و آنان را با زبان و رفتار از خود برنجاند.
نافرماني، نگاه خشم‌آلود، احترام نكردن و اف گفتن از مصاديق عاق والدين دانسته شده و محروميت از بهشت، ورود به جهنم، عذاب قبر، عدم قبولي نماز و عدم استجابت دعا از پيامدهاي اخروي است كه در روايات براي آن بيان شده است.(1)
عقوبت عقوق والدين علاوه بر آثار اخروي داراي آثار وضعيه دنيويه نيز هست؛ چنانچه حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود:
«سه گناه است كه خداوند عقوبت آنها را در دنيا تعجيل مي فرمايد: عقوق والدين، ظلم به بندگان خدا، بدي كردن در مقابل احسان(2).
كوتاهي عمر، تلخي زندگاني، فقر، پريشاني و سختي جان‌دادن و شدت سكرات موت از آثار دنيوي عاق به والدين مي باشد(3).
پي نوشت:‌
1. ويكي شيعه، عاق والدين
2. امالى شيخ طوسى: 13- 14/ ح 17.
3. نراقي، معراج السعاده، ۱۳۷۸ش، ص۵۳۲.
آخرت پدر دنيا عاق گناه
مادر والدين
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20967!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات