مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

شخصى سر سال خمسى، مقدارى مواد غذايى (مثلاً 20 كيلو برنج، 3 قوطى روغن و يك قوطى چاى) اضافه....

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

شخصى سر سال خمسى، مقدارى مواد غذايى (مثلاً 20 كيلو برنج، 3 قوطى روغن و يك قوطى چاى) اضافه آورده و خمس آن را پرداخته است. سپس آنها را در طول سال مصرف مى‏كند و دوباره مقدارى مواد غذايى (مثلاً 50 كيلو برنج، 5 قوطى روغن و 3 قوطى چاى) خريدارى مى‏كند و اندكى از آن را به مصرف مى‏رساند. حال اگر سر سال خمسى 30 كيلو برنج، 4 قوطى روغن و 2 قوطى چاى باقى بماند، چه مقدار بايد خمس بدهد؟ آيا به تمامى مواد غذايى باقى مانده خمس تعلق مى‏گيرد؟ يا آنكه مى‏تواند مواد غذايى اول سال گذشته را - كه مخمس بود - از آن كسر نمايد و در نتيجه تنها خمس ده كيلو برنج، يك قوطى روغن و يك قوطى چاى را بپردازد؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏اى، صافى و مكارم: بايد خمس هر مقدار از مواد غذايى سال جارى را - كه تا سر سال زياد آمده - بپردازد و نمى‏تواند مواد غذايى مخمس را از آن كم كند. بنابراين در فرض مذكور، بايد خمس 30 كيلو برنج، 4 قوطى روغن و 2 قوطى چاى را بپردازد.

آيات عظام بهجت، سيستانى، فاضل و نورى: مى‏تواند مواد غذايى مخمس را از آن كم كند و در نتيجه در فرض مذكور جايز است تنها خمس ده كيلو برنج، يك قوطى روغن و يك قوطى چاى را بپردازد.

منبع:

امام، استفتاءات، ج 1، خمس، س 202 و 143؛آيت الله خامنه‏اى، اجوبة، س 1025 و 1027؛آيت اللهصافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 613؛آيت اللهمكارم، توضيح‏المسائل، م 1504؛آيت اللهتبريزى، صراطالنجاة، ج 1، س 507 و 407؛آيت اللهفاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 486 و 487 و ج 1، س 789؛آيت اللهنورى، استفتاءات، ج 1، س  295 و ج 2، س 314؛ دفتر:آيات عظامسيستانى ، بهجت ووحيد.

 

 

 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:933!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++