مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 11

زندگاني امام علي بن موسي الرضا(ع )

UploadedData/Contents/635560495972625080.png

موسى خسروى اسلاميه ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار زندگاني امام رضا ( عليه السلام ) عناوين اصلي كتاب شامل: مقدمه مترجم ؛ مقدمه مؤلف ؛ بخش اول «ولادت و لقبها و كنيه و نقش انگشتري آن جناب»؛ بخش دوم «تصريح بامامت علي بن موسي الرضا عليه السّلام»؛ بخش سوم معجزات و كردار شگفت انگيز امام عليه السّلام ؛ بخش چهارم وارد شدن امام عليه السّلام ببصره و كوفه و معجزه هائي كه در آن دو ناحيه از ايشان ظاهر شد در بحث و استدلال ؛ بخش پنجم استجابت دعاي امام عليه السّلام ؛ بخش ششم اطلاع امام از تمام زبانها و زبان پرندگان و چارپايان ؛ بخش هفتم عبادت و اخلاق پسنديده و مقام آن جناب و اقرار مردم بشخصيت ايشان ؛ بخش هشتم اشعاري كه حضرت رضا عليه السّلام بعنوان پند و اندرز خوانده ؛ بخش نهم آنچه بين حضرت رضا عليه السّلام و هارون الرشيد و فرمانروايان او انجام شد؛ بخش دهم دعوت كردن مأمون حضرت رضا را بمرو، وقايعي كه از مدينه تا نيشابور اتفاق افتاد؛ بخش يازدهم ورود به نيشابور و معجزاتي كه در آنجا از امام عليه السّلام صادر شد؛ بخش دوازدهم حركت بجانب طوس و از آنجا بطرف مرو؛ بخش سيزدهم ولايت عهد و علت قبول كردن آن جناب با اينكه راضي نبود؛ بخش چهاردهم جريانهاي ديگري كه بين مأمون و حضرت رضا عليه السّلام اتفاق افتاد؛ بخش پانزدهم كارهائي كه مأمون براي تقرب به حضرت رضا ميكرد از قبيل مناظره با مخالفين ؛ بخش شانزدهم شرح زندگي زنان و فرزندان و برادران و خويشاوندان امام عليه السّلام ؛ بخش هفدهم اشعار مدح و ستايشهاي حضرت رضا عليه السّلام ؛ بخش هيجدهم شرح حال اصحاب و معاصرين آن جناب و مناظرات آنها؛ بخش نوزدهم خبر دادن امام و آباء گرامش بشهادت آن جناب ؛ بخش بيستم اسباب و عللي كه موجب شهادت آن جناب شد؛ بخش بيست و يكم شهادت و غسل و دفن امام عليه السّلام ؛ بخش بيست و دوم شعرهائي مرثيه كه در باره حضرت رضا عليه السّلام سروده اند؛ بخش بيست و سوم بركات و معجزاتي كه از روضه منوره حضرت رضا عليه السّلام مشاهده شده


جعفر مرتضى حسينى زندگاني سياسي هشتمين امام
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6020!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++