مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

حكم تزريق آمپول در حال روزه ماه رمضان چيست؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

حكم تزريق آمپول در حال روزه ماه رمضان چيست؟

آيات عظام امام، بهجت و خامنه‏ اى: اگر آمپول جنبه غذايى و تقويتى دارد، بنابر احتياط واجب، بايد از تزريق آن خود دارى كرد؛ ولى اگرجنبه دوايى دارد و يا عضو را بى‏حس مى كند، تزريق آن اشكال ندارد.

آيه الله فاضل: اگر آمپول جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، بايد از تزريق آن خوددارى كرد؛ ولى اگر جنبه دوايى دارد و يا عضو را بى حس مى‏كند، تزريق آن اشكال ندارد.

آيه الله مكارم: اگر آمپول جنبه غذايى و تقويتى يا دوايى دارد، بنابر احتياط واجب بايد از تزريق آن خوددارى كرد؛ ولى اگر عضو را بى حس مى‏كند، تزريق آن اشكال ندارد.

آيات عظام تبريزى، سيستانى، صافى، نورى و وحيد: تزريق آمپول روزه را باطل نمى‏كند؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.

منابع :

آيات عظام امام، بهجت و خامنه ‏اى : توضيح المسائل مراجع، م 1576 ؛ خامنه‏ اى، اجوبةالاستفتاءات، س 767.آيه الله فاضل: توضيح المسائل مراجع، م 1576.آيه الله مكارم:توضيح المسائل مراجع، م 1576.آيات عظام تبريزى، سيستانى، صافى، نورى و وحيد: توضيح المسائل مراجع، م 1576.؛ آيه الله وحيد، توضيح المسائل، م 1584.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:969!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++