مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 85

ترجمه تفسير الميزان جلد 1

UploadedData/Contents/635413053583656521.png

علامه سيد محمد حسين طباطبايي سيد محمد باقر موسوي همداني و ناصر مكارم شيرازي و ديگران

در اين مجموعه تفسير كل آيات و سوره‌هاي قران به صورت ترتيبي تفسير مي‌شود. اساس كار تفسير الميزان، بر اين مبنا كه هر آيه‌اي آيه ديگر را تفسير مي‌كند، بر قاعده «تفسير قرآن به قرآن» است. در اين روش مؤلف ابتدا مجموعه چند آيه از يك سوره را كه سياق واحدي دارد، ذكر مي‌كند و پس از بيان مفردات، وجوه اشتقاق و مباحث لغوي با قرار دادن  اآيات هم‌سياق در كنار يكديگر، ضمن اقامه دلايل عقلي و استشهاد به براهين قرآني به تبيين مفاهيم، درك پيام قرآن و ذكر مصاديق آيات مي‌پردازد. و در موقع لزوم به نقل و نقد آراء مفسرين ديگر وارد مي‌شود. همچنين مؤلف در خلال تفسير، به تناسب موضوع، مباحثي تحليل  ـ توصيفي با رويكردهاي فلسفي، اجتماعي، تاريخي، براي انطباق دين با تحولات زمان و عنايت و يا علمي بحث‌هايي را مي‌كند.  جلد اول    تفسير آيات سوره حمد وآيات 1 تا 182 سوره بقرهكاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5342!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++