مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

اگر پرداخت كفاره روزه براي شخصي كه روزه اش را به طور عمد افطار كرده،ممكن نباشد،تكليفش چيست؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

اگر پرداخت كفّاره روزه براى شخصى كه روزه‏اش را به طور عمد افطار كرده، ممكن نباشد(يعنى به واسطه بيمارى نمى‏تواندروزه بگيرد و از نظر مالى هم توانايى ندارد)، تكليفش چيست؟

همه مراجع(به جزآيات عظام تبريزى، خامنه‏اى، صافى و وحيد): هر مقدار كه توانايى دارد، به فقير مّد طعام بدهد و اگر از دادن اين مقدار نيز عاجزاست، بايد حداقل با گفتن يك بار«استغفر الله»، استغفار كند.
آيت الله صافى: هر مقدار كه توانايى دارد، به فقير مدّ طعام بدهد و استغفار كند و اگر از دادن اين مقدار نيز عاجز است، بايد حداقل با گفتنيك بار «استغفر الله»، استغفار كند..
آيات عظام تبريزى و وحيد: بنابر احتياط واجب، بايد هر مقدار كه توانايى دارد، به فقير مدّ طعام بدهد و استغفار كند و اگر از دادن اين مقدارنيز عاجز است، بايد حداقل با گفتن يك بار «استغفر الله»، استغفار كند.
آيت الله خامنه‏اى: بايد هر مقدار كه توانايى دارد، به فقير مدّ طعام بدهد و بنابر احتياط استغفار نيز بكند و اگر از دادن اين مقدار نيز عاجزاست، بايد حداقل به گفتن يك بار «استغفر الله»، استغفار كند.
منبع:
توضيح المسائل مراجع، م 1660 ؛آيت الله وحيد، توضيحالمسائل، م 1668،آيت اللهخامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 811.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:1042!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++