مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

اگربداني يا احتمال بدهي،درروزغذاى باقى مانده لاى دندان فرو برده مى ‏شود،آيابايدسحرخلال يامسواك كند؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام، خامنه‏اى و نورى: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چيزى از آن فرو مى‏رود، بايد دندان خود راخلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد و چيزى از آن فرو رود، روزه‏اش باطل مى‏شود و اگر فرو نرود، بنابر احتياط واجب، بايد قضاىآن را به جا آورد.

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى و فاضل: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چيزى از آن فرومى‏رود، بايد دندان خود را خلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد، روزه‏اش باطل مى‏شود (هر چند چيزى از آن فرو نرود).
آيت الله مكارم: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چيزى از آن فرو مى‏رود، بنابر احتياط واجب، بايد دندان خودرا خلال يا مسواك كند و اگر انجام ندهد و غذا فرو رود، روزه را تمام كند و بعد از ماه رمضان قضا نمايد.
آيت الله وحيد: اگر در حد احتمال باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر مطمئن باشد در روز چيزى از آن فرو مى‏رود، بايد دندان خود را خلال يامسواك كند و اگر انجام ندهد و چيزى از آن فرو رود، روزه‏اش باطل مى‏شود.
منبع:
توضيح المسائل مراجع، م 1578 ؛آيت الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 764.آيت اللهوحيد، توضيح المسائل، م 1586.آيت الله سيستانى، تعليقات على العروة ، ج‏2، المفطرات، م 1.
 
 
 
 
 
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:1038!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++