مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

آيا سرمه چشم از زينت‏هايى است كه بايد پوشيده شود؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

آيات عظام امام خمينى، خامنه‏اى، فاضل و وحيد: اگر عرفاً زينت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.

آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: پوشاندن آن واجب نيست.

آيت الله بهجت و آيت الله صافى: زينت محسوب مى‏شود و بايد پوشانده شود.

آيت الله تبريزى: اگر نزد زنان كهنسال و يا نزديك به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نيست و در غير اين صورت بايد پوشانده شود. 

منبع:

آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج‏1، س‏1707 و دفتر: آيات عظام امام خمينى، وحيد و خامنه‏اى.
آيت الله نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏542 و 500؛ آيت الله مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏802؛ آيت الله سيستانى، sistani.org، (زينت)، س‏18.
آيت الله تبريزى، صراطالنجاة، ج‏1، س‏882 و 883.

دفتر: آيت الله بهجت و آيت الله صافى.
 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:1297!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++