مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

آيا خمس (سهم امام) را بايد به مجتهد اعلم داد؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

همه مراجع (به جزآيات عظام تبريزى، خامنه‏اى و سيستانى): خير، لازم نيست به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) داد، بلكه جايز است به مجتهد ديگرى كه همانند مجتهد اعلم به مصرف مى‏رساند، پرداخت كرد.

آيةاللَّه تبريزى: بايد خمس را به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) داد و اگر بخواهد به مجتهد ديگرى بدهد بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم اجازه بگيرد.

آيةاللَّه خامنه‏اى: بايد خمس را به ولى امر مسلمين يا وكيل او بدهد و اگر به فتواى مجتهد اعلم (مرجع تقليد) نيز عمل كند، موجب برائت ذمه مى‏شود.

آيةاللَّه سيستانى: بايد سهم امام را به مجتهد اعلم (مرجع تقليد) يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد، برساند و احتياط واجب آن است كه او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را مى‏توان به خود آنان داد.

منبع:

توضيح المسائل مراجع، م 1834.آيت الله خامنه اياجوبة الاستفتاآت، س 1002 و 1004.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
Parameter:907!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++