wait لطفا صبر کنید
صفحه اصلي  » مشاوره » مهارت هاي زندگي

لطفا براي كودك ايرادگير در غذاخوردن توصيه‌هاي لازم را بيان كنيد؟

اگر کودک‌تان در خوردن ايرادگير است، و از خوردن يا امتحان کردن غذاهاي جديد اجتناب مي‌کند، اين توصيه‌ها ممکن است به شما کمک کند.
خودتان با خوردن غذاهاي سالم گوناگون سرمشقي براي کودک‌تان به دست دهيد.
غذاهايي را طوري درست کنيد که جذاب باشند. بشقاب کودک‌تان را با غذاهاي خوش‌رنگ با قوام‌هاي متفاوت پر کنيد.
اگر کودک‌تان گرسنه نيست، او را به خوردن غذا وادار نکنيد. هنگامي که کودک به قدر کافي گرسنه شود، غذا خواهد خورد.
از پيشنهاد کردن شيريني‌جات به کودک‌تان پرهيز کنيد. به جاي آن از ميوه‌ها، سبزي‌ها و غلات کامل استفاده کنيد.
غذا خوردن سالم را به صورت يک سنت درآوريد.
در ابتدا با در اختيار قرار دادن مجموعه‌اي از غذاهاي بچه، از هنگامي که کودکتان شش ماهه شد، آغاز کنيد.

نظرات

NotCache List Paramters: 6&0&0!Model&219 Name List:نمايش رندوم كتب - كل ++++++