wait لطفا صبر کنید
پاسخگويي آنلاين
صفحه اصلي  » مشاوره » مهارت هاي زندگي

عامل بروز اختلال هراس چيست وبراي مبارزه با اين اختلال چه كنيم؟

 

واقعاً کسي نمي‌داند که چه چيزي سبب پيدايش چنين اختلالي است، اما چند نظر تحت مطالعه است. گويي اختلال مذکور در خانواده‌ها رواج داشته و دارو درماني براي جلوگيري از اين حمله‌ها کاربرد دارد .
شناخت درماني– به مردم کمک مي‌کند که رفتار و پندار مناسبي داشته باشند. بيماران ياد مي‌گيرند که هنگام رويارويي با موقعيتي ترسناک، دريابند که چندان خوف و واهمه اي در کار نيست و به تدريج با هر چيزي که برايشان وحشتناک باشد، خو مي‌گيرند . اعضاي خانواده و دوستاني که يار و مدد کار و نويد بخش اند ، دراين فرايند کمک شايان توجهي مي‌کنند.

نظرات

NotCache List Paramters: 6&0&0!Model&219 Name List:نمايش رندوم كتب - كل ++++++